គេហទំព័រអតិថិជន

ក្រុមហ៊ុន Xieyi អាច​ប្ដូរ​ឧបករណ៍​តាម​បំណង​ដើម្បី​បំពេញ​តាម​តម្រូវ​ការ​របស់​អតិថិជន​សម្រាប់​ការ​កំណត់​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​សេណារីយ៉ូ​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​បន្ថែម​ទៀត។យើងស្នើ 128 ការឆ្លើយតបរហ័ស សេវាសន្យា បំពេញតម្រូវការបន្ទាន់របស់អតិថិជន និងបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់អតិថិជន។

Customer site1
Customer site2
Customer site3